Denizli İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Denizli İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

LEBLEBİ VE BIÇAK İMALATHANELERİNDE ÇALIŞANLARIN GÖĞÜS HASTALIKLARI TARAMASI

Güncelleme Tarihi: 04/12/2018

LEBLEBİ VE BIÇAK İMALATHANELERİNDE ÇALIŞANLARIN GÖĞÜS HASTALIKLARI TARAMASI:

Gerekçesi:
Serinhisar, leblebi üretimi ve bıçak imalathaneleri meşhur bir ilçedir. Bu ilçede bulunan çok sayıda leblebi ve bıçak imalathanesi faaliyet göstermektedir. Bu firmalarda çalışan personelin solunum fonksiyonları açısından değerlendirilerek meslek hastalıklarına yakalanma oranının tespit edilmesini sağlamak ve tedavisini düzenlemek, projenin temel hedeflerindendir.

Çalışma Başlangıcında Mevcut Durum:
% 0. İlimizde benzer bir tarama programı uygulanmadığı için sağlık taraması yapılan çalışan sayısı sıfırdı.

Çalışmanın Hedefi ve Elde Edilen Sonuç: 
Serinhisar ilçesinde bulunan leblebi ve bıçak imalathanelerinde çalışan tüm personele sağlık taraması hedeflendi. (649 kişi)
Çalışma sonunda 597 kişiye sağlık taraması yapıldı. Hedefe ulaşma oranı %92

Soruna Yönelik Faaliyetler:
Serinhisar ilçesinde bulunan leblebi ve bıçak imalathanelerinde çalışan personelin göğüs hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirildi.
Çalışan personeller solunum fonksiyon testi ve akciğer grafiği açısından değerlendirildi.

Ortak Çalışma Yapılan Paydaş Kurum / STK:
İlçe Hastanesi (SFT ve akciger filmi çekim işlemleri gerçekleştirildi.)
Leblebi ve Bıçak İmalathanecileri Odaları: (Kendilerine kayıtlı imalathanelerin listelerinin oluşturuldu. Kayıtlı olanlara duyuru yapıldı.)
Muhtarlıklar  (Bu alanlarda çalışıp odalara kayıtlı olmayanlara duyuru yapıldı)
İlçe Belediyeleri (Kişilere anonsla duyuru yapıldı.)

PROJE İLE İLGİLİ HABERLER
SERİNHİSARLILAR GÖĞÜS TARAMASINDAN GEÇECEK(www.denizlihaber.com)
TARAMAYLA MESLEK HASTALIKLARININ ÖNÜNE GEÇİLECEK(www.denizlidebugün.com)
SERİNHİSAR'DA MESLEK HASTALIKLARINDAN KORUNMAK İÇİN TARAMALAR BAŞLADI (www.deha20.com)


  • FOTO-1.png
  • FOTO-2.png
  • FOTO-3.png